zaasygnować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ...zasada bezwzględnego honorowania artykułów przyczyniła się i dotąd przyczynia, że redakcja otrzymuje korespondencje z najdalszych zakątków świata i że się dowie o każdym fakcie obchodzącym Anglika. (...) Każdy Anglik umiejący skleić kilkanaście zdań wie dobrze, że jeżeli doniesie jakąś nowość Timesowi, to znajdzie u swego bankiera w Londynie zaasygnowaną za to odpowiednią kwotę. (...) Zdarzało się nieraz, że kasa Timesa wypłaciła 100 a nawet 200 funtów za jeden krótki artykuł...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.