zabagnianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zabezpieczanie majątku narodowego przed szkodliwym działaniem wód obejmuje: falkę z powodzią, przeciwdziałanie erozji w korytach i dolinach rzek, zsuwom brzegów, zamulaniu i zabagnianiu dolin rzecznych, jak wreszcie przesuszaniu ich na skutek nadmiernego bniżenia się zwierciadła wód wgłębnych i polega na budowie zbiorników retencyjnych łchronnych), regulacji obwałowaniu rzek oraz zalesieniu ich dorzeczy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.