zabalastowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) TRYMOWANIE [od ang. trim 'zabezpieczać równowagę (statku)’]: 1) rozmieszczenie ładunków masowych w ładowniach statku wodnego, zapewniające jego należytą stateczność; 2) t. statku — odpowiednie załadowanie lub zabalastowanie (rozmieszczenie balastu), mające na celu uzyskanie pożądanego-»-przegłębienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.