zachlebowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) .przenoszenie się z miejsca na miejsce) oparty jest rzadki przymiotnik zaghleb^wy, oparty na potocznym frazeologizmie z^^chl^benj «związany- z wędrówką "za Chlebem" w poszukiwaniu zarobku»?. BieJny Polak we Francji rodowód swój wywiódł zapewne trochę z ma] rologicznej przeszłości, trochę z zachlebowego uchodźstwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wójcikowska, Elżbieta 1991. Formacje atrybutywne typu podgórski, nadludzki w języku polskim, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.