zachodniolubelski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przecinane są głębokimi dolinami rzek, gł. Wieprza z dopływami (Wolica, Żółkiewka, Bystrzyca) oraz dopływów Wisły (Wyżnica, Bystra) i Bugu (Huczwa); ze względu na różnice morfologiczne, uwarunkowane strukturą geol. oraz stopniem denudacji, wydziela się na wyżynie 4 subregiony (Wyż. Zachodniolubelska, Wyż. Wschodniolubelska, Roztocze, Pobuże), które dzielą się na 9 dalszych jednostek fizycznogeograficznych. Żyzne gleby bielicowe wytworzone z utworów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.