zairski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nia zdyskredytowanego reżimu prezydenta Mobutu i utworzenia rządu jedności narodowej. Po dostarczeniu przez państwa zachodnie nowoczesnego sprzętu dla armii zairskiej, walki w prowincji Szaba rozgorzały z ogromną siłą i trwały przez kilka następnych miesięcy. W związku z oskarżeniami prezydenta Zairu, usiłującego obarczyć odpowiedzialnością za wybuch powstania Angolę, Kubę i ZSRR, rządy tych krajów złożyły oświadczenia protestujące przeciwko tego rodzaju insynuacjom. Prezydent Angoli, Agostinho Neto, stwier...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Barszczewski, Jerzy 1978. Wydarzenia ’77, Warszawa : KAW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.