zaizolować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Elektryczność nie działa uiemnie na sam beton, zwłaszcza suchy. Natomiast w betonie z wkładkami, tvm bardziej jeżeli lest wilgotny, powstaje przv prądzie stałym niebezpieczeństwo rdzewienia wkładek, a w konsekwencji rozsadzenia betonu. gdvż wkładki rdzewieiac zwiększają wybitnie swoia obietość. Dlatego też należy budowle żelbetowe w mieiscach. w krórvch może przenikać w nie prąd stały zaizolować i uniemożliwić przedostanie się prądu do wkładek. Tak samo należy przewody piorunochronowe odseparować cd wkładek w żelbetowych konstrukcjach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bryła, Stefan, Suwalski, Ludomir 1948. Beton i żelbet. Podręcznik dla inżynierów i techników, Warszawa : Instytut Badawczy Budownictwa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.