zaklikowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) noc zabierali zakładników. Jeżeli przyłapali podejrzanego o przynależność do partyzantki, likwidowali całą wieś, z której pochodził. Tak zrównane z ziemią zostały Goliszowiec i Łążek. Ponieważ zaklikowska żandarmeria składała się z czternastu policjantów — do akcji pacyfikacyjnej, jak ją nazywano, ściągnięto pociąg pełen wojska i przed świtem pijani żołdacy wkroczyli do akcji. Długo pilnowali zgliszcz, by żadna żywa istota stamtąd nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyliński, Ryszard, Flejsierowicz, Marian, Kubiak, Stanisław (wyb. i oprac.) 1974. Wysiedlenie i poniewierka 1939 - 1945. Wspomnienia Polaków wy­sied­lo­nych przez okupanta hitlerowskiego z ziem polskich „wcielonych” do Rzeszy, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.