zaparafowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 42 złp.107 Kończąc swoją pracę inwentaryzatorzy przyjęli do wiadomości stwierdzoną pod przysięgą wypowiedź A. Frankensteina, że nic nie zostało zatajone ani przywłaszczone oraz że: „żadnych papierów nie przedstawiono regentowi do zaparafowania, a z przyczyn powyżej przywiedzionych obrachowanie całej masy spadkowej nastąpić nie mogło”.108 Z tego też powodu odwlekła się o kilka lat sprawa ostatecznych działów rodzinnych. Rzecz skomplikowała się z powodu śmierci w 1832 r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RWarsz - Rocznik Warszawski (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.