zapobiegawczo-leczniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Organizacja opieki zdrowotnej otwartej Opieka zdrowotna otwarta1), jest opieką zapobiegawczą i leczniczą udzielaną ludności w jej zwykłych warunkach bytowych. Obejmuje ona opiekę zdrowotną podstawową (świadczenia zapobiegawczo-lecznicze ł) Organizację opieki zdrowotnej otwartej określa instrukcja Nr 12/58 Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 1958 r. (Dz. Urzęd. Min. Zdr. Nr 6, 1958)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1959. Rocznik polityczny i gospodarczy 1959, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.