zaporowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) n-p-n), które przepływają przez obszar bazy; większość z nich jest przy tym zbierana przez spolaryzowane zaporowo złącze kolektor-baza i stanowi prąd kolektora, a niewielka ich część rekombinuje w bazie z nośnikami większościowymi i stanowi prąd bazy. Stosunek przyrostu prądu kolektora do wywołującego go przyrostu prądu emitera przy stałym napięciu polaryzującym złącze kolektor-baza określa jeden z ważniejszych parametrów t., tzw. zwarciowy współczynnik...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.