zapytywanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rozumienie. Jeżeli nip. zapytamy o drogę gospodarza wiejskiego, to w wielu wypadkach nie zrozumie on dokładnie naszego pytania wypowiedzianego ,,po miejsku“, lub też odwrotnie, my nie zrozumiemy jego odpowiedzi w gwarze ludowej. To samo dotyczy zapytywania o odległość w kilometrach do celu naszego marszu. Informacje zbierane po drodze w tej sprawie są tak rozmaite, iż dochodzi się do wniosku, że pojęcie odległości jest rzeczą bardzo względną, bo zależy od osoby informatora, to jest od tego, co on rozumie pod słowem blisko lub daleko, albo jakiej wielkości jest jego kilometr...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koczorowski, Zygmunt C. 1938. Jak uprawiać turystykę? Praktyczny poradnik turystyczno-krajoznawczy, Warszawa : Dom Książki Polskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.