zareagowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Fakt zareagowania pisarza na kryzys w dziedzinie moralno-obyczajowej młodego pokolenia i zwrócenia uwagi społeczeństwa na te sprawy — stanowi według dyskutantów główną wartość jego twórczości. Mimo dużych przejaskrawień i brutalności — wszyscy na podstawie lektury „Pierwszego kroku w chmurach" przyznawali Hłasce duży talent, wielką znajomość opisywanego środowiska, odmienność i nowoczesność ujęcia, ale jednocześnie uznali za przesadne określenie Kijowskiego, „iż jest to debiut rewelacyjny..., debiut z rzędu tych, które rozpoczynają nową...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.