zaspekulować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ojciec mój medytował, czy zapłacić podwójną taksę (za rok), czy też taksę umówioną: za pół roku. Zapłacił podwójnie. 9 listopada zaś, więc już po kilku tygodniach, wojska niemieckie poszły w rozsypkę. Spryciarze, wiedząc dobrze, że „za karę” mogą w każdej chwili skrócić czas zwolnienia i że tego bał się mój Ojciec, zaspekulowali dobrze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kasprowicz, Bolesław 1965. Byłem juniorem, Gdynia : Wyd. Morskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.