zatriumfowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dusze. Nie ma więc rozmów obojętnych — każda jest obroną i atakiem — manifestacją i walką — kły na kły — argument na argument — szyderstwo i patos na szyderstwo i patOŁ _ Każde seminarium — to okazja do agresywnego (często zbyt agresywnego) ujawnienia przekonań — do próby zatriumfowania nad „mętniactwem” (tak za Stefanem Żółkiewskim ocenialiśmy tradycyjne szkoły i metody myślenia) przy pomocy niezawodnego klucza marksistowskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bołtuć-Staszewska, Irena et al. 1964. Tranzytem przez Łódź, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.