zawakowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na powtórne wezwanie wuja i opiekuna swego, powtórnie opuściwszy Kraków, o zawakowaniu katedry wtedy się dowiedział, kiedy miejsce Jana z Głogowy, zajął uczony przyjaciel jego Marcin z Olkusza. Nad tą małą okolicznością zastanawiając się, znając już dobrze czyny zacnego biskupa i opiekuna Kopernika i przywiązanie do siostrzeńca, nie dziwimy się wcale tej wzajemnej miłości, która tych dwóch łączyła mężów. „Biskup, mówi Bartoszewicz, który kie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.