zawodowiec-procederzysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) twórczość ducha ludzi genialnych.” 19 Artykuł Niemojewskiego bije na alarm — wysoka sztuka zagrożona jest zalewem piśmiennictwa czysto rozrywkowego, nie wymagającego żadnego wysiłku ze strony czytelnika, piśmiennictwa produkowanego przez anonimowy tłum zawodowców-procederzystów, czyli techników literackich. Ale atakując nieszczęsnych wyrobników — ów „inteligentny proletariat” — Niemojewski zdaje się nie dostrzegać, że są oni właśnie tylko proletariatem na usługach menażerów rodzącego się przemysłu rozrywkowego, menażerów rodzącej się kultury masowej, którzy manipulują zarówno „procederzystami”, jak i gustami publiczności. Jego atak uderza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Filipkowska, Hanna et al. (red.) 1978. Literatura polska i rosyjska przełomu XIX/XX wieku, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.