zbajtlować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tzastanawiać 2 III Ba zastiinowić 2 III B a zastąpić 3 VII B c zastępować 3 VII B c zastopować 2 VII B c zastraszyć 3 III C c zastrzec 4 III C c zastrzec się 3 IV C c zastrzegać 4 III € c zastrzegać się 3 IV C c zasugerować 3 III C c zasugerować się 2 III C a zasyczeć 3 IV C c zasygnalizować 3 III C c zaszczebiotać 3 IV C c zaszeptać 3 IV C c zaszlochać 3 IV C c zaszlochiwać się 3 IV C c zaszokować 3 III A a zaszwargotać 3 IV C c zaszydzić 42z III B c zaśmiać się 3 IV C c zaśpiewać 3 IV C c zaświadczać 3 HIC c zaświadczyć 3 III C c zaświergotać 3 IV C c zataić 3 III C c zatapiać się 2 VII A a zatel efono wać 3 III C c zatelegrafować 3 III C c zaterkotać 3 IV C c zatopić się 2 VII A a zatrajkotać 3 IV C c zatrąbić 3 IV C c zatroszczyć się 2 III B c zatrwożyć 3 III A a zatrwożyć się 2 III C a zatrzeszczeć 3 IV C c zaturbować się 2 III B c zatwierdzać 2 III B a zatwierdzić 2 III B a zaufać 2 IV B a zauważyć x 2 III B a zauważyć j 3 IV C c zawahać się 2 V Ab zawarczeć 3 IV C c zawarować 4 III C c zawdzięczać 3 III A a zawezwać 3 III B c zawiadamiać 3 III C c zawiadomić 3 III C c zawierzać 2 IV B a zawierzyć 2 IV B a zawodzić 3 IV C c zawołać 3 IV C c zawrzeszczeć 3 IV C c zawstydzać 3 III Aa zawstydzić 3 III A a zawstydzić się 2 III C a zawyć 3 IV C c zawyrokować 3 IV C c zazdrościć 3 III B a zazgrzytać 3 IV C c zaznaczać 3 III C o zaznaczyć 3 III C c zażartować 42z III B c zażądać 3 III Bb zażenowrać 3 III Aa zażenować się 2 III C a zażyczyć [sobie] 2 I C b zbagatelizować 2 IllCa zbajać 3 IV C c zbajerowaó 3 IV C c zbajtlować 3 IV C c zbesztać 3 III B c zbierać się 2 V A c zblamować się 3 III Aa zbłaźnić się 3 m Aa zbrzydnąć 2 V Ab zbujać 3 IV C c zbujczeó 3 III B c zdążać 32Z V A c zdążyć 32z V A c zdecydować 2 II C b zdecydować się 2 I Ab zdemoralizować [się] 3 III Aa zdenerwować 3 III Aa zdenerwować się 2 III C a zdobyć się 2 V Ab zdobywać się 2 V Ab zdopingować 3 I B c zdradzać 3 IV C c zdradzać się 3 III C c zdradzić 3 IV C c zdradzić się 3 III C c zdumieć [się] 3 III Aa zdumiewać [się] . 3 III Aa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zaron, Zofia 1980. Ze studiów nad składnią i semantyką czasownika. Polskie czasowniki z uzupełnieniem werbalnym oznaczające relację osobową z argumen­tem zdarzeniowym, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.