zbibliografowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w 1958, objął druki zwarte tyczące stolicy (zob. „Rocznik Literacki” 1958—1960 s. 358) z całego okresu dziejów. Tom obecny ogranicza się jedynie do wydawnictw ciągłych z dziesięciolecia 1944—1954; stanowi plon zbibliografowania 625 czasopism pod kątem tematyki warszawskiej. Interesuje nas w nim zwłaszcza bardzo obszerny rozdział IX „Dzieje kultury”, mieszczący się na 620 szpaltach, ułożony następująco: Nauka, Oświata, Czasopiśmiennictwo, Literatura, Teatr, Muzyka, Życie kulturalne i obyczajowe, Film, Radio, telewizja, fotografia, Plastyka, Sport i turystyka. Literaturę i prasę opracował Adam...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.