zbiednienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) portowych, kolei, fabryk itp. Przede wszystkim zaś robotnicy nie mogą dopuścić, ażeby po zniesieniu feudalizmu feudalna własność ziemska dostała się, jak po rewolucji francuskiej, włościanom w ich wolne posiadanie, albowiem takie rozwiązanie zachowałoby proletariat rolny i powołało do życia drobną burżuazję włościańską, która by musiała przejść ten sam cykl zbiednienia i zadłużenia, co i włościanie francuscy. Robotnicy muszą się raczej domagać, ażeby skonfiskowana ziemia feudalna stała się własnością państwa i była użyta na tworzenie kolonii robotniczych, które zrzeszony proletariat rolny powinien uprawiać na zasadach wielkiej gospodarki. W ten sposób pośród zachwianych burżuazyjnych stosunków własnościowych zasada wspólnej własności uzyska mocny grunt pod nogami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mehring, Franciszek 1950. Karol Marks. Historia jego życia, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.