zdrajca-czetnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sytuacja w Krajinie jest lepsza niż we Wschodniej Bośni, chociaż i tam brużdżą czetnicy, szczególnie w pobliżu Mrkonjicia na Manjaczy i w środkowej Bośni. Mieszkańcy Krajiny formują bataliony szturmowe i prowadzą zdecydowaną walkę ze zdrajcami-czetnikami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czolaković, Rodoljub 1963. Notatki żołnierza wojny wyzwoleńczej, przeł. Z. Stoberski, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.