zdysymulować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (...) w owym akcie przez Moskwę skoncypowanym P166, sprysnąć 'uciec' Co on widząc z góry najpierwszy z swoją chorągwią sprysnął P207, zdeboszować 'zbałamucić' zdeboszował po cichu żonę przy chrapiącym mężu 0269, zdysymulować 'zataić' zdysymulował tylko, gdy kapitan wzięte policzki (...) oddał P294, zrektować 'zwerbować' Zmyślił sobie patent na rotmistrzostwo i ordynans (...) za pomocą których zrekrutował 50 koni P217, zrejterować się 'uciec' musiał się zrejterować z swoją garsztką P206, za — : zabarłożyć 'zabrudzić' porozwiesza onucze (...) podłogę woskowaną zabar...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lesz-Duk, Maria (red.) 1998. Z polonistycznych warsztatów badawczych Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicznej w Częstochowie. Materiały z konferencji naukowej [...], Czę­sto­chowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.