zerojedynkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) układ hiperzespolony — dowolny układ prospektywny lub retrospektywny, którego repertuary są trójkami uporządkowanymi, podającymi zerojedynkowo obecność: zasilenia, informacji i metainformacji. Ustalając dla obecności zasilenia symbol 1 oraz oznaczając informację przez i, metainformację zaś przez j, otrzymujemy następującą listę możliwych stanów wejść i wyjść u.h.: <0,0,0), <1,0,0), <0,i,0>, (0,0,j), (1,0,j), (l,i,0), (0,t,j), <1,W>. [M.Ke.]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kempisty, Maria (red.) 1973. Mały słownik cybernetyczny, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.