zewnątrzkomórkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 116 WYKŁAD XIII Co do mechanizmu powstawania jadów bakteryjnych wysuwano 3 możliwości: a) toksyna wytworzona wewnątrz komórki zostaje przez nią wydalona do podłoża, b) toksyna uwalnia się po śmierci w czasie rozpadu komórki bakteryjnej — i c) toksyna powstaje zewnątrzkomórkowo podczas wzrostu bakterii, wskutek zmian zachodzących w podłożu pod wpływem wzrostu bakterii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.