zielonoszum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zawiera wiersze z tego samego okresu, a nawet wcześniejsze. Rysują się tu równie wyraźnie pewne tendencje do uniezwykleń stylistycznych, wynikłe z modnych urzeczeń Norwidowskich, widoczne jest też — jak wspomniałem — terminowanie w szkole Przybosia („strumień, który początek brał z gardła słowika z zielonoszumu wyjęty maleje”), charakterystyczne obsesje problemami przyległości słowa-znaku do desygnatu („Czy ściśle jestem w słowie owym trzmielu wielomównie brzękliwym czy ściśle mnie mieści”) i akcentowanie funkcji podmiotu lirycznego w kreowaniu poetyckiej rzeczywistości: ...zawsze się wraca w miejsca dobrze znane — winną gałązką znaczę przelot ptaka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.