ziemianin-organicznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 20 III przyszła do Poznania wieść o przewrocie w Berlinie. W tym momencie włączyła się do ruchu grupa ziemian-organiczników, dotychczas przeciwników rewolucji, z Gustawem Potworowskim i Maciejem Mielżyńskim na czele. Ludzie ci zapośredniczyli między przywódcami lewicy (Stefański, adwokat Krauthofer) a władzami pruskimi; uzyskali zgodę tych ostatnich na wysłanie deputacji do króla, zapobiegli tym samym rozlewowi krwi. W Poznaniu zawiązał się Komitet Narodowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kieniewicz, Stefan 1968. Historia Polski 1795-1918, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.