zmodulować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wracam jednak do Stawara. Oto następna pozycja tłumacza: Erenburg — Jednym tchem. Dzień wtóry ukazał się w przekładzie Aleksandra Wata. Obie powieści o zmodulowanej psychologicznie tonacji, o charakterystycznej (szczególnie dla drugiego okresu twórczości Erenburga) racjonalistycznej, jak gdyby nieco dyslćursywnej narracji są bliskie sobie w sensie reprezentowania typu świadomości artystycznej i intelektualnej. Zachowują jednakże w jakimś swoim głębszym brzmieniu pewne różnice...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.