zoocenoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zwierzę musiałoby zginąć. Poszczególne obyczaje zwierząt wykazują ścisły związek wzajemny, którego wynikiem jest harmonijna całość działań. Podobne związki zachodzą także pomiędzy obyczajami rozmaitych gatunków wchodzących w skład każdej zoocenozy. Obyczaje roślinożerców regulowane są przez mięsożercę, przed którymi z kolei chronią obyczaje obronne. Znajomość praw warunkujących te zależności jest ważna dla poznania równowagi dynamicznej, jaka cechuje świat zwierzęcy, a tym samym ma poważne znaczenie dla ludzi w gospodarowaniu zasobami przyrody...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1967. Encyklopedia Przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.