zooprofilaktyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tym rzędzie tworzone są fundusze o różnym przeznaczeniu (np. scentralizowane fundusze drogowe, ochrony powietrza, uzdrowiskowe, zooprofilaktyki, fundusz rozwoju, rolnictwa, turystyki i wypoczynku, fundusz alimentacyjny w Polsce itp.). W odniesieniu do gospodarki funduszami w znacznym stopniu stosowane są zasady rachunkowości i procedury (klasyfikacji) budżetowej. Bardzo często Minister Finansów ustala również sposoby wykorzystania dochodów funduszu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gajl, Natalia 1980. Finanse i prawo finansowe, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.