zradzalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zmiany natychmiastowe, np. oświetlenia itp.; mimo to jednak można ją udowodnić rozumowo, a to następująco: W tej samej chwili, w której nastaje istnienie rzeczy, może nastać początek jej działania. Widać to we wszystkich [bytach] zradzalnych, np. ogień grzeje od tej samej chwili, kiedy zaczyna płonąć. Otóż w działaniu natychmiastowym jego początek i koniec są sobie równoczesne, a raczej są tym samym; tak jest np. we wszystkich [bytach] niepodzielnych. Tak więc w tej 0 Et quicquid de hoc verum est...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
św. Tomasz z Akwinu 2001. Dzieła wybrane, przekł. J. Salij, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.