zredagowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z rosyjskiego rękopisu pracę moją tłumaczył Rosjanin, daleki od doskonałego władania językiem niemieckim. Zredagowania przekładu podjął się profesor zurychski, Ragatz. Dało mi to okazję do zawarcia znajomości z tą oryginalną osobistością. Wierzący chrześcijanin, co więcej teolog z wykształcenia i z zawodu, Ragatz należał zarazem do skrajnie lewicowego skrzydła socjalizmu szwajcarskiego, uznawał najostrzejsze metody walki z wojną i wypowiadał się za rewolucją proletarjacką. Zarówno on, jak i jego żona,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trocki, Lew 1930. Moje życie. Próba autobiografji, przekł. J. Barski, S. Łukomski, Warszawa : Bibljon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.