zreorientowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kiejkolwiek ekologicznej racjonalności. Mogą one stymulować tylko zachowania typu konkurencji, współzawodnictwa, walki, która będzie raczej pogłębiała wyniszczenie warunków naturalnych w dążeniu do osiągnięcia maksymalnego efektu ekonomicznego mierzonego zyskiem przy możliwie najniższym nakładzie kosztów. Wobec tego nasze dywagacje na temat zreorientowania rozwoju ludzkiego od prostego wzrostu ekonomicznego w kierunku rozwoju rozumianego jako awans społeczeństwa i jednostki w zakresie poprawy jakości życia będą zawieszone w próżni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.