zwarto-wybuchowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wymienionych wyżej w a) do e). Wygłos podstawy wszystkich tych przymiotników ma postać grupy spółgłoskowej o strukturze typu CT (gdzie C = j lub dowolna spółgłoska różna od n, l, u7; T — nie wargowa spółgłoska zwarto-wybuchowa lub zwarto-szczelinowa). Po dołączeniu sufiksu -ski do podstawy o tego typu strukturze fonologicznej wygłosu musiałyby powstać absolutnie w polskim nieakceptowalne grupy spółgłoskowe o strukturze *GTsk. W oparciu o analizę przymiotników na -ski (a także...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Księga 1934. II Międzynarodowy Zjazd Slawistów (Filologów Słowiańskich). Księga referatów. Sekcja I – językoznawstwo, Warszawa : Druk. Bankowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.