zwekslować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pociągało do wspólnego pożycia. Zachodni Prusacy są i zostali monarchistami z krwi i kości, za symbolem i aparatem monarohicznym tęsknią i uczucia te tkwiące głęboko w duszy 1 i pół miljona Niemców możnaby byłcr-łatwo zwekslować w inne łożysko dając im namiastek Hohenzollernów w innej koronowanej głowie, którąby znów tak owacyjnie przyjmować jak Kazimierza, Jana, Augusfoa, Stanisława. Nadmienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.