zwitnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) GEOFELE [gr.], organizmy spędzające regularnie lub nieregularnie część życia w glebie; do g. należą niektóre płazy (np. grzebiuszka ziemna), gady (np. zwitniki), ptaki (jaskółka brzegówka), i ssaki (np. susły) oraz liczne owady i pająki (zwłaszcza gatunki, których larwy przebywają w ziemi) ; zob. też edafon, geobionty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.