zwleczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „W nim (Chrystusie) mieszka cała pełnia Bóstwa przyjąwszy ciało. W Nim staliście się uczestnikami tej pełności. On jest Głową wszystkich Księstw i Władz. W Nim też otrzymaliście obrzezanie, które nie zostało dokonane ręką ludzką, lecz które polega na zwleczeniu ciała zmysłowego — Chrystusowe obrzezanie. Z nim bowiem zostaliście pogrzebani przez chrzest. W nim też zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go z martwych wskrzesił” (Kol. 2, 9—12)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dziasek, Franciszek 1963. Jezus Chrystus. Zbawcze misterium. Traktat soteriologiczny, Poznań ; Warszawa ; Lublin : Księgarnia św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.