zwodowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W blokach prace wyposażeniowe postępują dalej; ich zakres jest uzależniony od wielkości bloków oraz od nośności urządzeń transportowych. W obrębie złącz bloków prace takie wykonuje się dopiero po połączeniu bloków w kadłub. Obecnie dąży się do wyposażania statków w jak największym zakresie przed ich wodowaniem. Po zwodowaniu statek wyposaża się przy nabrzeżu stoczniowym aż do chwili zakończenia wszystkich robót, po czym przeprowadza się próby na uwięzi przy nabrzeżu w celu sprawdzenia poprawności montażu i wzajemnej współpracy oraz niezawodności działania poszczególnych jego urządzeń. Następnie sta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.