dezolować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) depo 90 dom, loc. domie 126 despekt 76, 83 domierny 230, 236 destytucja 76, 83 domniemalny 237 destytuowanie 90 domowina 20, 27 deszkiepcja 76, 83 domyśliwać się 262, 265 detaksować 90, 101, 102 doniosłość 184, 190 detyna 20, 27 doniosły 184 determinować 90, 101 donos 31 destytuowanie 90, 101 donośność 184 dezelować 76, 83 donośny 230, 236 dezelować 76, 83 donosić 331 dezolować 76 Dońce 131, -y 132 Dibraniec 155, Dibrańcy 132 dopiero 118 dilemat 122 doproś 31, 65 dla 352 doradcę 133 dłonie, -ami 137 dorędzie, na dorędziu 335 dniowy 239, 247, 248 dorożka, dorożkę 119 dobrodziejstwo, instr. pl. dobrodziejstwy dosadnio 260...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.