tabulować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sporządza się je na automacie licząco-piszącym, zwanym tabulatorem. W zależności od potrzeb może być tabulogram listowany, który zawiera poszczególne składniki ewidencji oraz sumy składników według prezentowanych cech, albo tabulogram tabulowany, zawierający tylko sumy składników według cech...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Terebucha, Eufemiusz 1970. System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie. Metody, organizacja i powiązanie z rachunkowością, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.